Zápis do MŠ Semín pro rok 2022/23

Zápis do MŠ Semín pro rok 2022/23

Mateřská škola Semín, okres Pardubice vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023.

Naším cílem je zajistit dětem předškolní výchovu a vzdělávání v podnětném prostředí, kde každé dítě maximálně rozvine své tělesné i rozumové schopnosti a připraví se všestranně na zahájení školní docházky.

  • Vyzvednutí žádosti: v týdnu od 25. do 30. dubna 2022 v MŠ Semín.
  • Podání žádosti: vyplněné žádosti přinesou rodiče nebo zákonní zástupci dítěte do MŠ v týdnu od 9. do 13. května 2022 v době od 11:00 do 15:30 hod. osobně, nebo doručí poštou, datovou schránkou, případně e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem v témže termínu.
  • Na nevrácené přihlášky nebude brán zřetel.
  • Ředitelka MŠ vydá rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení.
  • Pokud přesáhne množství vrácených žádostí počet míst v MŠ, rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy ředitelka MŠ v souladu s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.