Zápis do MŠ Semín pro rok 2021-2022

Zápis do MŠ Semín pro rok 2021-2022

Zápis dětí do mateřské školy Semín pro školní rok 2021-2022 bude probíhat ve dnech 3.-14. května 2021.

Postup podání přihlášky

Zákonný zástupce dítěte

 • Vyplní přihlášku.
 • Přiloží potvrzení lékaře o očkování dítěte (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání).
 • Přiloží kopii rodného listu dítěte.
 • Přiloží případné vyjádření dětského poradenského zařízení.
 • Doručí tyto dokumenty v termínu od 3. do 14. května 2021 Mateřské škole Semín, a to jednou z těchto možností:
  • datovou schránkou na adresu 4eipevt,
  • emailem na adresu mssemin@prelouc.cz (v tomto případě musí být přihláška opatřena uznávaným elektronickým podpisem),
  • poštou na adresu: Mateřská škola Semín, Semín 138, 53501 Přelouč,
  • osobně jen v nejnutnějším případě a po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle 724 120 434.