Aktuality 2021/22

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Semín pro rok 2022-23

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Semín pro rok 2022-23

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Semín, okres Pardubice, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, §165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto:

 

Uchazeč Výsledek řízení Bodové ohodnocení
1 nepřijat    15
2 přijat    20
3 nepřijat    20
4 přijat    20
5 přijat    20
6 přijat    20
7 přijat    20
8 přijat    20
9 nepřijat    15
10 nepřijat    15
11 nepřijat    15
12 nepřijat    15

 

Hana Tomášková
ředitelka MŠ Semín

 

Datum zveřejnění dokumentu: 30. 5. 2022

Vyhlášení zvláštního zápisu pro cizince

Vyhlášení zvláštního zápisu pro cizince

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Pokračovat ve čtení

Zápis do MŠ Semín pro rok 2022/23

Zápis do MŠ Semín pro rok 2022/23

Mateřská škola Semín, okres Pardubice vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023.

Naším cílem je zajistit dětem předškolní výchovu a vzdělávání v podnětném prostředí, kde každé dítě maximálně rozvine své tělesné i rozumové schopnosti a připraví se všestranně na zahájení školní docházky.

  • Vyzvednutí žádosti: v týdnu od 25. do 30. dubna 2022 v MŠ Semín.
  • Podání žádosti: vyplněné žádosti přinesou rodiče nebo zákonní zástupci dítěte do MŠ v týdnu od 9. do 13. května 2022 v době od 11:00 do 15:30 hod. osobně, nebo doručí poštou, datovou schránkou, případně e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem v témže termínu.
  • Na nevrácené přihlášky nebude brán zřetel.
  • Ředitelka MŠ vydá rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení.
  • Pokud přesáhne množství vrácených žádostí počet míst v MŠ, rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy ředitelka MŠ v souladu s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.