Archiv autora: admin

Oznámení o uzavření mateřské školy

Oznámení o uzavření mateřské školy

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemie onemocnění COVID-19 rozhodl zřizovatel po dohodě s ředitelkou mateřské školy o uzavření Mateřské školy Semín, okres Pardubice s účinností od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání.

Mateřská škola vydá rodičům podle potřeby potvrzení pro možnost čerpání ošetřovného.

Zápis dětí do MŠ Semín 2019

Zápis dětí do MŠ Semín 2019

Mateřská škola Semín, okres Pardubice

vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy

pro školní rok 2019/2020

13. května 2019

 

Naším cílem je zajistit dětem předškolní výchovu a vzdělávání v podnětném prostředí, kde každé dítě maximálně rozvine své tělesné i rozumové schopnosti a připraví se všestranně na zahájení školní docházky.

Nabízíme:

 • Rodinné prostředí s vlastní školní kuchyní
 • Vzdělávání dětí podle Rámcového programu „Krok za krokem celým rokem“
 • Individuální přístup ke každému dítěti
 • Úzkou spolupráci se Základní školou Semín
 • Odborně vedenou logopedickou prevenci, vedenou speciální pedagožkou přímo v mateřské škole
 • Každoroční účast na projektu „Sportovní školička“
 • Kroužek keramiky
 • 1 x ročně celodenní výlet
 • Polodenní výlety a exkurze, návštěvy divadla
 • Divadelní představení přímo v MŠ
 • Mikulášskou nadílku
 • Vánoční besídku pro rodiče
 • Profesionální fotografování v MŠ za účasti sourozenců, rodičů
 • Slavnostní veřejné rozloučení s předškoláky a jejich uvedení do ZŠ v Semíně

Zveme rodiče a děti na prohlídku mateřské školy v době zápisu

 • Rodiče si mohou vyzvednout přihlášky již během měsíce dubna 2019 v budově MŠ Semín
 • Vyplněné žádosti přinesou rodiče nebo zákonní zástupci dítěte do MŠ 13. května 2019 v době od 10:30 do 16:00 hod.
 • Na nevrácené přihlášky nebude brán zřetel
 • Ředitelka MŠ vydá rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení
 • Pokud přesáhne množství vrácených žádostí počet míst v MŠ, rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy ředitelka MŠ v souladu s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
 • K zápisu se dostaví i rodiče, kteří plánují nástup svého dítěte do MŠ v průběhu školního roku

Hana Tomášková
ředitelka MŠ