Školní řád mateřské školy Semín platný od 1. září 2017.

 

Tento vnitřní řád je veřejně přístupným dokumentem mateřské školy Semín a je umístěn volně k nahlédnutí v knihovničce v šatně dětí a na webových stránkách MŠ Semín.

Pracovnice školy byly s tímto vnitřním řádem seznámeny na poradě dne 29. 8. 2017.

Rodiče a zákonní zástupci jsou prokazatelně seznamováni s tímto řádem vždy na počátku školního roku. Seznámení stvrzují svým podpisem.

 

V Semíně 28. srpna 2017

Hana Tomášková
ředitelka mateřské školy