Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Semín pro rok 2022-23

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Semín pro rok 2022-23

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Semín, okres Pardubice, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, §165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto:

 

Uchazeč Výsledek řízení Bodové ohodnocení
1 nepřijat    15
2 přijat    20
3 nepřijat    20
4 přijat    20
5 přijat    20
6 přijat    20
7 přijat    20
8 přijat    20
9 nepřijat    15
10 nepřijat    15
11 nepřijat    15
12 nepřijat    15

 

Hana Tomášková
ředitelka MŠ Semín

 

Datum zveřejnění dokumentu: 30. 5. 2022