Zápis do MŠ Semín pro rok 2020-2021

Zápis do MŠ Semín pro rok 2020-2021

Zápis dětí do Mateřské školy Semín pro školní rok 2020-2021 proběhne ve dnech 4.-14. 5. 2020.

 

Postup podání přihlášky

Zákonný zástupce dítěte

 • vyplní tuto přihlášku,
 • v tomto roce nenavštíví dětského lékaře k potvrzení řádného očkování dítěte, ale vyplní toto čestné prohlášení, které doplní kopií očkovacího průkazu dítěte (pro Váš přehled přikládáme platný očkovací kalendář),
 • přiloží kopii rodného listu dítěte,
 • odešle tyto dokumenty v termínu od 4. do 14. května 2020 Mateřské škole Semín, a to jednou z těchto možností:
  1. datovou schránkou na adresu 4eipevt,
  2. emailem na adresu mssemin@prelouc.cz  V tomto případě musí být přihláška opatřena uznávaným elektronickým podpisem,
  3. poštou na adresu Mateřská škola Semín, Semín 138, 53501 Přelouč,
  4. osobně jen v nejnutnějším případě a po předchozí telefonické dohodě (mobil na ředitelku je 724 120 434).

Děkuji za pochopení této mimořádné situace a věřím, že zápis takto proběhne k Vaší spokojenosti a v souladu s pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které vydalo závazný pokyn k zápisům dětí do mateřských škol pro tento rok.

Hana Tomášková, ředitelka MŠ Semín