Aktuality 2017/18

Zápis dětí do mateřské školy Semín

Zápis dětí do mateřské školy Semín

Mateřská škola Semín, okres Pardubice

vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy

pro školní rok 2018/2019

3. května 2018

Naším cílem je zajistit dětem předškolní výchovu a vzdělávání v podnětném prostředí, kde každé dítě maximálně rozvine své tělesné i rozumové schopnosti a připraví se všestranně na zahájení školní docházky.

Nabízíme:

 • Rodinné prostředí s vlastní školní kuchyní
 • Vzdělávání dětí podle Rámcového programu „Krok za krokem celým rokem“
 • Individuální přístup ke každému dítěti
 • Úzkou spolupráci se Základní školou Semín
 • Odborně vedenou logopedickou prevenci, vedenou speciální pedagožkou přímo v mateřské škole
 • Každoroční účast na projektu „Sportovní školička“
 • Seznamování se základy anglického jazyka, vedené učitelkou Aj ZŠ Semín
 • Kroužek keramiky
 • 1 x ročně celodenní výlet
 • Polodenní výlety a exkurze, návštěvy divadla
 • Divadelní představení přímo v MŠ
 • Mikulášskou nadílku
 • Vánoční besídku pro rodiče
 • Profesionální fotografování v MŠ za účasti sourozenců, rodičů
 • Slavnostní veřejné rozloučení s předškoláky a jejich uvedení do ZŠ v Semíně

Zveme rodiče a děti na prohlídku mateřské školy v době zápisu

 • Rodiče si mohou vyzvednout přihlášky již během měsíce dubna 2018 v budově MŠ Semín
 • Vyplněné žádosti přinesou rodiče nebo zákonní zástupci dítěte do MŠ 3. května 2018 v době od 8:00 do 16:00 hod.
 • Na nevrácené přihlášky nebude brán zřetel
 • Ředitelka MŠ vydá rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení
 • Pokud přesáhne množství vrácených žádostí počet míst v MŠ, rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy ředitelka MŠ v souladu s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
 • K zápisu se dostaví i rodiče, kteří plánují nástup svého dítěte do MŠ v průběhu školního roku

Hana Tomášková
ředitelka MŠ

Prosincové akce 2017

Prosincové akce 2017

5. 12. dopoledne budeme mít ve školce Mikulášskou nadílku

6. 12. dopoledne jdeme s dětmi do ZŠ Semín, na divadelní představení „Vánoční příběh“ děti platí 50 Kč

6.12. odpoledne bude poslední předvánoční logopedie

18.12. od 15 hodin Vás zveme do MŠ na Vánoční besídku (současně s platbou stravného budeme vybírat 60 Kč pro každé dítě na dáreček, který si děti z besídky odnesou domů)