Aktuality 2016/17

Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy

Mateřská škola Semín, okres Pardubice

vyhlašuje

zápis dětí do mateřské školy

pro školní rok 2017/2018

3. května 2017

 

Naším cílem je zajistit dětem předškolní výchovu a vzdělávání v podnětném prostředí, kde každé dítě maximálně rozvine své tělesné i rozumové schopnosti a připraví se všestranně na zahájení školní docházky.

Nabízíme:

 • Rodinné prostředí s vlastní školní kuchyní
 • Vzdělávání dětí podle Rámcového programu se zaměřením na čtyři roční období „Krok za krokem celým rokem“
 • Individuální přístup ke každému dítěti
 • Úzkou spolupráci se Základní školou Semín
 • Odborně vedenou logopedickou prevenci, vedenou speciální pedagožkou přímo v mateřské škole
 • Každoroční účast na projektu „Sportovní školička“
 • Seznamování se základy anglického jazyka, vedené učitelkou Aj ZŠ Semín
 • 1x ročně celodenní výlet
 • Polodenní výlety a exkurze, návštěvy divadla
 • Divadelní představení přímo v MŠ
 • Mikulášskou nadílku
 • Vánoční besídku pro rodiče
 • Profesionální fotografování v MŠ za účasti sourozenců, rodičů
 • Slavnostní veřejné rozloučení s předškoláky a jejich uvedení do ZŠ v Semíně

Zveme rodiče a děti na prohlídku mateřské školy v době zápisu.

 • Rodiče si mohou vyzvednout přihlášky již během měsíce dubna 2017 v budově MŠ Semín.
 • Vyplněné žádosti přinesou rodiče nebo zákonní zástupci dítěte do MŠ 3. května 2017 v době od 10 do 16 hod.
 • Na nevrácené přihlášky nebude brán zřetel
 • Ředitelka MŠ vydá rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení
 • Pokud přesáhne množství vrácených žádostí počet míst v MŠ, rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy ředitelka MŠ v souladu s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
 • K zápisu se dostaví i rodiče, kteří plánují nástup svého dítěte do MŠ v průběhu školního roku

 

Hana Tomášková
ředitelka MŠ

Prosincové akce a prázdniny

Prosincové akce a prázdniny

V pondělí 5. prosince 2016 budeme mít dopoledne ve školce mikulášskou nadílku.

Vánoční besídka pro rodiče bude v mateřské škole ve čtvrtek 15. prosince 2016 od 15 hodin.

Vánoční prázdniny máme od pátku 23. prosince 2016 do pondělí 2. ledna 2017. Naposledy tedy jdeme ve čtvrtek a poprvé v úterý.

Adventní výlet 2. 12. 2016

Adventní výlet 2. 12. 2016

V pátek 2. 12. 2016 jedeme na adventní výlet do Východočeského divadla v Pardubicích na pohádku „Hlídali jsme Ježíška“. Cena výletu (cestovné + vstupné je 180,- Kč za každé dítě). Odjezd zájezdovým autobusem je od MŠ v 8:45 hod (po svačině), návrat předpokládáme na oběd, děti si nemusí brát s sebou žádné zavazadlo, jen v případě deště pláštěnku.