Aktuality 2022/23

Zápis do Mateřské školy Semín pro školní rok 2023/24

Zápis do Mateřské školy Semín pro školní rok 2023/24

Mateřská škola Semín, okres Pardubice
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2023/2024

 

Naším cílem je zajistit dětem předškolní výchovu a vzdělávání v podnětném prostředí, kde každé dítě maximálně rozvine své tělesné i rozumové schopnosti a připraví se všestranně na zahájení školní docházky.

Vyzvednutí žádosti: v týdnu od 17. do 21. dubna 2023 v Semín od 10 do 15.30 hodin.

Rodiče nebo zákonní zástupci mohou využít DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve čtvrtek 20. dubna, od 15.30 do 16.30 hod.

Datum konání zápisu: vyplněné žádosti přinesou rodiče nebo zákonní zástupci dítěte do MŠ 3. května 2023 v době od 11:00 do 15:30 hod. osobně, nebo doručí poštou, datovou schránkou, případně emailem s uznávaným elektronickým podpisem v témže termínu.

Na nevrácené přihlášky nebude brán zřetel.

Ředitelka MŠ vydá rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení.

Pokud přesáhne množství vrácených žádostí počet přijímaných dětí v Semín pro šk. r. 2023/2024, rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy ředitelka MŠ v souladu s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

Kdy je dítě zralé pro vstup do MŠ?

 


Oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Semín, okres Pardubice pro školní rok 2023/2024.