Rozpočet (plán výnosů a nákladů) na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-21

 

  Rozpočet Střednědobý výhled
  2019 2020 2021
Výnosy  2 460 000  2 460 000  2 460 000
  → transfer kraj 1 850 000 1 850 000 1 850 000
  → transfer zřizovatel 300 000 300 000 300 000
  → ostatní zdroje 310 000 310 000 310 000
Náklady 2 460 000 2 460 000 2 460 000
  → hrazeno z transfer kraj 1 850000 1 850 000 1 850 000
  → hrazeno z transfer zřizovatel 300 000 300 000 300 000
  → hrazeno z ostatních zdrojů 310 000 310 000 310 000
Výsledek hospodaření 0 0 0

 

Vyhotovila Hana Tomášková, ředitelka MŠ dne 10. 1. 2019.